A Refaktor Magazin Általános Szerződési Feltételei

A Refaktor Magazin 2018. május 25-ig az Opsbears e.U. (székhely: Graf-Starhemberg-Gasse 47/6, 1040 Wien, Ausztria; cégjegyzékszám: FN 406446s; továbbiakban: a Kiadó), 2018. május 25-től a LegoW Hosting Kft (székhely: 2315 Szigethalom, Mező utca 1., cégjegyzékszám: 13 09 162176, adószám: 24264738213, továbbiakban a Kiadó) által online és nyomtatott formában kiadott informatikai magazin (továbbiakban: Refaktor Magazin). A Refaktor Magazin elsődleges weboldala a https://www.refaktor.hu internetes címen érhető el. A Refaktor Magazin szerkesztőségének elsődleges elérhetősége a szerk@refaktor.hu e-mail cím.

A Refaktor Magazin célja a magyar nyelvű szoftverfejlesztői és IT infrastruktúra üzemeltetői közösség fellendítése és a közösség támogatása minőségi tartalmak közlésével.

Az oldal böngészése

A Refaktor Magazin tartalma, elemei és külső megjelenése a szerzői jog által védett.

Az oldal látogatója jogosult a www.refaktor.hu alatt található tartalmakat a felhasználói eszközére (személyi számítógép, mobiltelefon, stb.) tartalomfogyasztás céljából díjmentesen letölteni és tárolni. A látogató jogosult az oldal letöltött változatát személyes használatra átalakítani és továbbítani. (Például: reklámokat szűrni, nyomtatni, felolvasó programmal felolvastatni, stb.) A látogató jogosult az oldalon közölt példa-forráskódokat tanulási célból lementeni és tovább módosítani.

A látogató ezen felül jogosult az oldalon található cikkeket a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi licenc (továbbiakban: Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licenc) szerint terjeszteni a „Forrás: Refaktor Magazin” szöveg, valamint a licenc feltüntetésével közvetlenül a cikk szövege alatt. Digitális médiumon keresztüli terjesztés esetén a terjesztő köteles a „Refaktor Magazin” szövegrészt a https://www.refaktor.hu webcímre belinkelni oly módon, hogy azt keresőrobotok követni tudják. Egyéb médium esetén a „www.refaktor.hu” szövegrészt kell feltüntetni. Amennyiben a látogató a cikket módosítja, a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licenc értelmében köteles a módosítás tényét is feltűntetni.

A terjesztés szabadsága kizárólag a cikkekre, és az azokhoz kapcsolódó tartalmi elemekre (például ábrák, grafikonok, diagramok stb.), vonatkozik, a Refaktor Magazin egyéb elemeire (például, de nem kizárólagosan a cikkek kiemelt dekoratív képei, beágyazott tartalmak, az oldal külső megjelenése) nem. A beágyazott tartalmak adott esetben szintén szabadon terjeszthetőek, ezt azonban az azokat biztosító platform (pl. YouTube) licencfeltételei az érvényesek.

A Magazin tartalmaiban a legnagyobb szerkesztői gondosság ellenére is előfordulhatnak hibák, amelyekért a Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal. A látogató kötelessége a közölt információk valóságtartamáról és aktualitásáról meggyőződni.

A Refaktor Magazin név és logó használata

A látogató jogosult a Refaktor Magazin nevet, a Refaktor Magazin logót, valamint a kiadó nevét és logóját a Refaktor Magazinra való hivatkozáshoz (például újságokban, hírekben) felhasználni. A felhasználás nem keltheti nem létező együttműködés látszatát.

Tartalmak beküldése, lektorálása

A Refaktor Magazin egy nyílt platform, ahol szívesen látjuk független szerzők cikkeit vagy egyéb tartalmait. Szerzőnek tekintendő az a Refaktor Magazin azon látogatója, aki az általa vagy általa mások (továbbiakban: Társszerző) létrehozott műveket a Refaktor Magazin rendelkezésére bocsátja. A Szerző vagy Lektor a szerkesztői felületen a megfelelő gomb megnyomásával, vagy annak hiánya esetén esetén a megfelelő szöveg hozzáfűzésével nyilatkozik, hogy elolvasta és magára kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát. („Kijelentem, hogy elolvastam és magamra kötelezően elfogadom a Refaktor Magazin http://refaktor.hu/aszf címen található Általános Szerződési Feltételeit.”)

A Szerző az általa létrehozott és a Refaktor Magazinban való felhasználásra szánt hosszabb művekre (beleértve, de nem kizárólagosan az írásos szövegek, programkódok és grafikai termékek, audiovizuális művek, továbbiakban: „a Tartalom”, vagy „a Tartalmak”) nem kizárólagos, visszavonhatatlan díjmentes használati jogot engedményez (továbbiakban: „Szolgáltatás”) a Kiadó javára. A Szerző szavatolja, hogy a Tartalom kizárólagos szellemi tulajdonát képezi és annak egészére vagy bármely részelemére harmadik félnek nincs fenntartott joga vagy más, Tartalom jelen szerződés szerinti jogszerű hatályába bocsátását kizáró körülmény. Amennyiben a Tartalomnak több szerzője van, úgy a Szerző jótáll, hogy a Társszerző(k) is elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Kiadó vállalja, hogy a Tartalom mellett feltünteti a Szerző nevét, rövid bemutatkozó szövegét, weboldalát, valamint amennyiben a kiadási médium lehetővé teszi, az egyéb elérhetőségeit is.

Amennyiben a Szerző saját hatáskörében megállapodásra jutott egy jogi személlyel (például a munkáltatójával) a Tartalom megírásának támogatásában, a Szerző kérheti egy céglogó, valamint egy rövid céges bemutatkozó szöveg, valamint egy hivatkozás elhelyezését is. Ez esetben a nevezett szervezet Társszerzőnek minősül.

A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó a Tartalmat saját hatáskörben kisebb változtatásoknak vesse alá, illusztrációkkal lássa el, majd a Refaktor Magazin valamely online platformján (beleértve a külső platformokat, mint például közösségi oldalak), illetve a Refaktor Magazin esetleges nyomtatott változataiban teljes egészében vagy részben közzé tegye, valamint jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően terjessze és a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licenc szerint harmadik feleknek tovább licencelje.

A Szerző fenntartja a jogot, hogy a Tartalmat, vagy annak lektorált változatát a saját weboldalán, blogján és promóciós anyagaiban is közzé tegye.

Amennyiben a Szerző a Refaktor Magazin szerkesztősége által módosított változatot teszi közzé a fentieknek megfelelően és nem kívánja a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licenc rendelkezéseit követni, köteles a „Forrás: Refaktor Magazin”, „A cikk a Refaktor Magazinnal való együttműködésben készült.”, vagy ezekkel értelmileg azonos szöveget feltűntetni közvetlenül a Tartalom alatt vagy mellett. Digitális médium esetén a „Refaktor Magazin” szövegrészt a Szerző köteles a https://www.refaktor.hu internetes címre belinkelni oly módon, hogy azt keresőgépek követhessék. Egyéb médium esetén ehelyett a „www.refaktor.hu” szövegrészt is fel kell tüntetni.

A Kiadó vállalja, hogy a Refaktor Magazin online változata annak fennállása alatt mindig ingyenesen elérhető lesz a nagyközönség számára. A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó a magazin üzemeltetéséből bevételekre tegyen szert.

Lektorálás

A Tartalmak megjelenése előtt a lektorálásra kerülnek szakmai és nyelvészeti szempontból. A lektor hozzájárul a módosított Tartalom további felhasználásához jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

Bevételek

A Kiadó jogosult a Refaktor Magazinból bevételre szert tenni. A Kiadó a Refaktor Magazinból közvetlenül származó éves nettó árbevétel legalább 70%-át a magyar fejlesztői és üzemeltetői közösség támogatására fordítja konferenciák, meetupok és oktatások szervezésével vagy szponzorálásával.

A szerződési feltételek, hatálya módosítása

Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek. A Kiadó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket módosítani, amely módosításokat azok érvénybe lépése előtt 30 nappal a https://www.refaktor.hu/aszf internetes címen közzétesz.

A Kiadó jogosult a Refaktor Magazint jogutódlás útján harmadik félnek átadni, többek között, de nem kizárólag bármely magánszemélynek, gazdasági társaságnak, egyesületnek vagy alapítványnak, amennyiben az átvevő fél az Általános Szerződési Feltételek összes feltételét magára kötelezőnek ismeri el és vállalja a Refaktor Magazin további üzemeltetését és szellemiségének megtartását.

A szerződésre a Kiadó székhelye szerinti törvények a mérvadóak, az idegen jogra való hivatkozások (IPRG § 5) és az Egyesült Nemzetek üzleti jog kizárásával. A területileg illetékes bíróság a Kiadó székhelye szerinti bíróság.

Utolsó módosítás: 2018. április 20